Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • IV RC 916/17

   

  Sygn. akt: IV RC 916/17

   

   

   

                             POSTANOWIENIE 

   

   

                                                                                       Dnia 21 maja 2019r.

  Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019r., w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym sprawy

  z powództwa Ewy Baranowskiej

  przeciwko Piotrowi Krajewskiemu

  o alimenty-podwyższenie

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Krajewskiego (poprzednio Baranowskiego)

   

  postanawia:

  1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Krajewskiego (poprzednio Baranowskiego) ustanowić kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Michała Arnolda, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa Ewy Baranowskiej przeciwko Piotrowi Baranowskiemu o podwyższenie alimentów, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 916/17.

  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

  3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

   

  Starszy referendarz sądowy

      Aleksandra Świderska