Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • IV RC 916/17

   

  Sygn. akt: IV RC 916/17

   

   

   

                             POSTANOWIENIE 

   

   

                                                                                       Dnia 21 maja 2019r.

  Starszy referendarz sądowy Aleksandra Świderska w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019r., w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym sprawy

  z powództwa Ewy Baranowskiej

  przeciwko Piotrowi Krajewskiemu

  o alimenty-podwyższenie

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Krajewskiego (poprzednio Baranowskiego)

   

  postanawia:

  1. Dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Krajewskiego (poprzednio Baranowskiego) ustanowić kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Michała Arnolda, celem reprezentowania pozwanego w sprawie z powództwa Ewy Baranowskiej przeciwko Piotrowi Baranowskiemu o podwyższenie alimentów, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt IV RC 916/17.

  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez 10 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

  3. Skuteczność doręczenia pism w niniejszej sprawie kuratorowi uzależnić od upływu 10 dni od wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

   

  Starszy referendarz sądowy

      Aleksandra Świderska

   

   

   

   

 • IV Nsm 476/19/7

  Sygn. akt  IV Nsm 476/19

   

  POSTANOWIENIE

   

  Dnia 29 marca 2019 roku

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

  w składzie następującym:

              Przewodniczący: SSR Bartosz Krzysztof Sadura

  po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy dotyczącej osoby małoletniej Kingi Melanii Gulzar

  urodzonej 12 listopada 2016 roku, w Poznaniu

  przy uczestnictwie

  Pauliny Wiesławy Gulzar de domo Wierzchowieckiej, Farhata Gulzara

  o ustanowienie kuratora dla małoletniej

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Farhata Gulzara

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie Magdaleny Rogalli dla nieznanego z miejsca pobytu Farhata Gulzara  ur. 05 października 1989 roku, syna Gulzara i Muniran, ostatnio zamieszkałego w Polsce w Poznaniu przy ul. Bogusławskiego 22/1a, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o ustanowienie kuratora dla małoletniej.                             

  SSR Bartosz Krzysztof Sadura

   

   

 • IV Nsm 1677/18

  07-07-2019

  Sygn. akt  IV Nsm 1677/18

   

  POSTANOWIENIE

   

                                                                                                Dnia 19 lutego 2019 roku                                     

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

  w następującym składzie :

  Przewodniczący: SSR Iwona Wroniak-Runowska

  po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 roku, w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  z wniosku                      Justyny Mikundy

  przy uczestnictwie        Janusza Mikundy

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Janusza Mikundy

   

   

  postanawia:

  ustanowić kuratora w osobie r.pr. Borysa Nowaczyka dla nieznanego z miejsca pobytu Janusza Mikundy ur. 05 lipca 1973 roku w Tychach, ostatnio zamieszkałego w Imielinie przy ul. Liliowej 4B, w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.                         

  SSR Iwona Wroniak-Runowska

  Czytajwięcejo:
 • IV Nsm 1538/18/7

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IV Wydział Rodzinny i Nieletnichi informuje, że na rozprawie w dniu 03.06.2019r. wysdał postanowienieo treści:

   

      Ustanowić w osobie Magdaleny Rogalli kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Pawła Łodygi.