SĄD REJONOWY POZNAŃ

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

A A A  

WW651PX

Zmiany w numerach telefonów do Biura Obsługi Interesantów

Zamknij
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1311, ze zm.), przewidująca możliwość składania pism sądowych za pomocą systemu teleinformatycznego.

W związku powyższym zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nie jest dostępny systemy teleinformatyczny obsługujący postepowania sądowe i składanie pism procesowych w formie elektronicznej jest niemożliwe.

Nadto uprzejmie informujemy, iż Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP nie stanowi systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi postępowań sądowych.